Integrity policy

Rebel Light är ett registrerat dotterbolag till The Fourth Dimension Conspiracy.

Hantering av personuppgifter

The Fourth Dimension Conspiracy [ 559042-6143], samt dess dotterbolag, marknadsför produkter och tjänster för arkitektoniskt ljus i kommersiella och offentliga miljöer. Företaget riktar sig mot personer som i sin yrkesroll föreskriver belysningslösningar samt företag som investerar i ljusanläggningar.

The Fourth Dimension Conspiracy är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som The Fourth Dimension Conspiracy samlar in och behandlar under utövandet av verksamheten. The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av:

- Namn

- E-postadress

- Telefonnummer

- Adress

- Fotografier / Bildmaterial

- Organisationsnummer / Personnummer

- Titel

- Bankuppgifter

- Övriga av kunden frivilligt registrerade uppgifter

- Innehåll och uppgifter som kunden själv publicerar (Användargenererat innehåll)

The Fourth Dimension Conspiracy’s syfte med behandlingen av personuppgifter är främst att fullgöra våra förpliktelser mot vår kund. Vi strävar efter att endast behandla personuppgifter när vår kund har intresse i att vi gör så.

The Fourth Dimension Conspiracy behandlar personuppgifter i syfte att:

- Fullgöra våra förpliktelser mot vår kund.

- Marknadsföra produkter, tjänster, utbildningar och event.

- Utföra kund- och marknadsanalyser

- Utveckla och utföra bra support och service

- Följa upp affärer och dela viktig information

The Fourth Dimension Conspiracy delar som regel inte personuppgifter till tredje part utan samtycke.

The Fourth Dimension Conspiracy lagrar personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och förpliktelser, efter intresseavvägning samt i de fall vi hämtat samtycke för marknadsföring / information.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av The Fourth Dimension Conspiracy. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit The Fourth Dimension Conspiracy i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att The Fourth Dimension Conspiracy hindrar det.

Kund som vill kontakta The Fourth Dimension Conspiracy angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

The Fourth Dimension Conspiracy

Jakobsdalsvägen 15B

126 53 Hägersten

Sverige

hello@thefourthdimensionconspiracy.com

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

< BACK