Environmental Policy

Rebel Light är ett ungt och växande företag fullt medvetna om att nationella och internationella miljömål existerar för att den planet vi lever på behöver det. Att vårt agerande får konsekvenser för kommande generationer och att det inte finns några ursäkter för att i en upplyst värld ignorera de varningar som utfärdas av etablerad forskning och Moder Jord själv.

Vi ska så klart dra mer än vårt strå till stacken. Både i den enkla vardagen och i våra långsiktiga strategier ska det hela tiden finnas med en tanke om hur vi kan agera för att minimera eller neutralisera vår påverkan på miljön.

Detta arbete sker idag mycket enligt sunt förnuft och det kan i en liten organisation ta emot lite att notera arbetet i överdådiga policys. Att vi gladeligen tar oss tiden att sortera och bära upp tomflaskor till återvinningsstationen betyder inte nödvändigtvis att vi tar oss tiden att dokumentera det.

Men några punkter finns iaf noterade.

Maxad produktlivscykel

Vår största möjlighet att bidra till de nationella och internationella klimatmålen är att konsekvent marknadsföra och leverera produkter som är designade och konstruerade för att leva länge, och när de inte längre fungerar, vara möjliga att reparera.

Produkterna ska så klart också möta alla kriterier och märkningar som kan förväntas av en modern ljusprodukt, vilket vi löpande ser över tillsammans med de tillverkningar vi samarbetar med.

Eftersom vi samarbetar med privatägda, och i sammanhanget småskaliga, produktioner, upplever vi att vårt inflytande är stort och att det generellt finns ett omfattande och strukturerat miljötänk i våra produktioner.

Transporter och emballage

Utöver produkten vi säljer kan vi genom att återanvända emballage och koordinera smarta distributionsvägar ytterligare minska vår produkts påverkan på miljön. 99% av produkterna vi marknadsför i Norden kommer till oss direkt från fabrik och utan mellan-destinationer. Vi arbetar även omfattande med egen lagerhållning av komponenter (som t.ex. Drivers och ljuskällor) för att undvika dubbla transporter och onödiga transportbehov vid mindre reklamationer.

Färdmedel

Vi försöker så långt det är möjligt att välja det mest miljöriktiga färdmedlet. Vi kan promenera, cykla, åka kollektivt, köpa tågbiljett, köra bil eller sätta oss i en flygstol. Oavsett hur vi tar oss fram bör vi ha övervägt det i ordningen föregående alternativet.

Kontor och vardag

Vi har i Norden 3 mindre kontor och ett litet lager (totalt ca 600 m2). I stor utsträckning är vi beroende av fastighetsägarens insatser och rutiner. Vi ser löpande över våra avtal och begär nya lösningar i de fall vi tror oss se bättre alternativ.

På kontoret:

Vi låter inte elektriska produkter stå och tugga energi när de inte används

Vi printar inte material som kan skickas/lagras elektroniskt

Vi använder inte onödiga kemikalier

Vi tänker efter när vi väljer förbrukningsmaterial och köper om möjligt ekologiska produkter

Återvinning

Rebel Light är anslutna till FTI och El-kretsen och har genom dessa organisationer tillgång till ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för elmaterial och förpackningar (plast, metall, papper, kartong, wellpapp).

< BACK